• Bęben OPC

  • Parametry

Bęben OPC (ang. Organic Photoconducting Cartridge) – bęben światłoczuły stosowany w drukarkach laserowych i  w kopiarkach, którego warstwa fotoczuła zawiera półprzewodnik organiczny. Wiązka światła padając na jego powierzchnię, w zależności od stosowanej techniki druku, powoduje naelektryzowanie lub rozładowanie uprzednio naelektryzowanej powierzchni, co jest niezbędne do przywarcia do niej tonera.