• Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

Zgoda

Wymagana jest dobrowolna zgoda w postaci wyraźnego potwierdzenia na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody, na co należy zwrócić mu uwagę.

Zgoda musi być wyrażona przez osobę, która jest w wieku wymaganym przez państwo członkowskie – w przeciwnym razie musi zostać udzielona przez rodzica lub opiekuna.

W przypadku przetwarzania niektórych danych (np. określonych kategorii danych osobowych) wymagana jest wyraźna zgoda.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest ROBI - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Płońsku (09-100) przy ul. Lipowa 13.

Dane kontaktowe Administratora:

ROBI - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa

09-100 Płońsk ul. Lipowa 13

NIP: 567-190-80-77

REGON: 365312136

Adres e-mail: sklep@centrumhandlowerobi.pl

Inspektorem ochrony danych w Robi24.pl jest ROBI - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, adres e-mail: sklep@centrumhandlowerobi.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych.

Oto jego dane kontaktowe:

- adres e-mail: sklep@centrumhandlowerobi.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w sklepie internetowym lub na portalu Allegro.pl.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • wykonania ciążących na ROBI - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa obowiązków prawnych,

 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im,

 • ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń,

 • marketingu,

 • tworzenia zestawień,

 • analiz i statystyk,

 • weryfikacji wiarygodności płatniczej,

 • obsługi reklamacji i zgłoszeń,

 • wsparcia technicznego,

 • rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, hasło lub

 • adres e-mail, imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania lub

 • adres e-mail, imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania, nr konta bankowego lub

 • adres e-mail, imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania, danych firmowych w celu wystawienia faktury VAT.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Robi24.pl. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.

ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na Robi24.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi typu b2b oraz wysyłkowe.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub odwołania zgody.

Jeżeli nie zostanie wniesiony sprzeciw lub odwołanie zgody przechowujemy dane w celach:

 • weryfikacji roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • egzekwowania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • eliminacji nadużyciom i oszustwom,

 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

Przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Polityka cookies

Opisana polityka plików cookies lub podobnych technologii odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, w aktualnie przeglądanej domenie.
Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,

 • umożliwienia korzystania z Programu Partnerskiego,

 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,

 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,

 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,

 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.


Stosujemy pliki cookies "stałe" oraz "sesyjne". Pliki cookies "stałe" pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. "Sesyjne" pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.
Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics oraz YouTube, które legitymują się własną polityką prywatności:
Polityka ochrony prywatności Google Analytics > http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
Polityka ochrony prywatności YouTube > http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
Wyłączenie obsługi cookies może znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu stron internetowych.