, co oznacza, że nadmiar ciepła, jaki zgromadzi się w kołdrze, odprowadzany jest do atmosfery.