, który nadmiar ciepła jaki zgromadzi się w kołdrze, odprowadza do atmosfery.